Elämän "jälleenrakennus" eron jälkeen

24.07.2022

Psykologian tohtori Bruce Fisher tuli tunnetuksi avioero- ja parisuhdetyön asiantuntijana. Hän alkoi 1970- luvulla  kehittää menetelmää, jonka avulla voitaisiin auttaa ihmisiä, joiden parisuhde on päättynyt.

Avioeroa tutkittuaan Fisher kehitti eroseminaari-menetelmän, joka perustuu terapiatyön sijasta oppimiseen. Tässä mielessä seminaari eroaa monista muista, perinteisemmistä eroryhmistä. Fisherin seminaariin osallistuvat henkilöt saavat tietoa, tukea ja ohjausta eroprosessin läpikäymiseen. Aiemmin Suomessakin puhuttiin Ficherin eroseminaarista.

Suomessa seminaareja on järjestetty vuodesta 1992 lähtien, jolloin Kari Kiianmaa toi metodin Suomeen. Kiianmaan ansiosta alkuperäiseen eroseminaariin lisättiin vielä yksi ylimääräinnen kerta, jossa kekitytään lapsiin. Tästä alettiin käyttää nimeä Suomalainen eroseminaari. Tämän jälkeen  eroseminaareja on järjestetty jo tuhansia ja niihin on osallistunut noin 20 000 ihmistä.

Parisuhteen päättyminen on usein kriisi.  Se on kuitenkin myös mahdollisuus kasvuun ja uuden oppimiseen, jos on valmis tekemään töitä sen eteen. Ero on sopeutumisprosessi, johon kuuluu alku, loppu ja tiettyjä oppimisvaiheita siinä välissä. Sopeutumisprosessiin kuuluu askeleita , joita kutsutaan Fisherin  jälleenrakennuskuutioiksi.

Erosta oppiakseen on hyvä  edetä jälleenrakennuskuutioita pitkin eteenpäin, vähän kuin "kiipeäisi vuorelle".

Kuutioita edetään vasemmalta oikealle ja alhaalta ylöspäin. Tärkeää on löytää tapoja suhtautua kuhunkin jälleenrakennuskuutioon, jotta ne eivät muodostuisi kompastuskiviksi.

Toisinaan ihmiset eivät kykene tunnistamaan, mitkä ovat heidän ongelmakuutioitaan, koska ovat haudanneet niihin liittyvät asenteet ja tunteet.

Onkin hyvä pohtia, onko itsellä joitain tuhoisia käyttäytymiskaavoja, joista ei ehkä ole ollut tietoinen. Näiden tunnistaminen ja muuttaminen vaatii paljon työtä, mutta onnistuessaan saattaa mahdollistaa parempien ihmissuhteiden solmimisen tulevaisuudessa.

Voit ladata ILMAISEN selviytymiskeinotestin alla olevasta painikkeesta.

Lataa itsellesi ILMAINEN Tunnelukot parisuhteessa opas

Löydät minut myös

Facebook: Lempeyttä Sinulle

Instagram: tunnelukotparisuhteessa


Lempeyttä Sinulle

Satu