Mitä tunnelukot ovat?

04.09.2022

Kun tapaan uusia ihmisiä ja kerron heille mitä teen, kuulen usein kysymyksen "mitä tunnelukot ovat?"

Olen siis Tunnelukkoterapeutti.

Pääasiallisesti teen terapiaa pariskunnille, jotka haluavat päästä toistuvista haasteistaan eroon ja autan heitä löytämään syvemmän yhteyden parisuhteessaan, sekä lähentymään toisiaan uudestaan.

Asiakkainani on myös yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat muuttaa toiminta-, ja ajattelutapojaan parempaan suuntaan. 

Osa heistä on eronnut parisuhteen haasteiden vuoksi ja haluavat tiedostaa mistä ne haasteet ovat johtuneet ja korjata omia toimintatapojaan ajatellen tulevaisuuttaan.

Mitä tunnelukot sitten ovat?


Meillä kaikilla on tunnelukkoja. Tunnelukot ovat lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja tapoja ja malleja, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Niiden vaikutuksesta uhraudumme, alistumme ja mukaudumme ihmissuhteissamme.

Niiden vuoksi saatamme kokea ahdistusta tietämättä ahdistuksen todellista syytä. Tunnelukot voivat saada meidät tuntemaan itsemme huonoiksi, epäonnistuneiksi tai itsekkäiksi. Myös syvät arvottomuuden ja häpeän tuntemukset omasta itsestä voivat olla tunnelukkojen aiheuttamia.

Tunnelukoista on kuitenkin mahdollista vapautua. Se ei vain tapahdu itsestään vaan tiedostamisen kautta.

Mistä tunnelukko on syntynyt?

Tunnelukot syntyät lapsuuden tilanteissa, joissa lapsen tunne-elämän tarpeet eivät tyydyty.

Lapsi itse ei voi vaikuttaa tunnelukkojen syntyyn, hän ikäänkuin on olosuhteiden armoilla ja riippuvainen niistä ihmisistä, jotka tunnelukkojen syntyyn vaikuttavat.

Tunnelukkojen taustalla on yleensä lapsuuden aikaisia traumaattisia, haitallisia tai epämukavia kokemuksia. Mutta myös liiallinen suojeleminen,  hemmottelu tai rajojen puute saattaa aiheuttaa tunnelukkoja.

Tunnelukot syntyvät selviytymiskeinoiksi tilanteisiin, joissa lapsena jää vaille rakkautta, huolenpitoa, hoivaa, hyväksyntää ja turvallisuutta.

Miten maailma näyttäytyy tunnelukkojen läpi katsottuna?

Lapsuudessa tunnelukot ovat hyödyllisiä ja toimivat lapsen suojaavana tekijänä ikäviä kokemuksia ja asioita kohtaan.

Aikuisuudessa tunnelukot kääntyvät meitä vastaan. Ne saavat meidät toimimaan ja käyttäytymään lapsen kaltaisesti.

Aikuisena tunnelukon aiheuttama toiminta on selviämistä. Esimerkiksi parisuhteessa toistamme samoja kaavoja, valitsemme tietynlaisia kumppaneita, jotka heijastavat omaa tunnelukkoamme.

Lapsena hylätyksi tullut valitsee yleensä aikuisena kumppanin, jonka seurassa tuntee olonsa hylätyksi. Tunnelukot saavat aikuisen ihmisen lapsenomaisesti välttelemään, antautumaan tai hyökkäämään eri tilanteissa.

Tunnelukot pohjautuvat sisäisiin uskomuksiimme, joita meillä on itsestämme tai elämästä ylipäätään. Nämä uskomukset ovat useimmiten tiedostamattomia, vaikka ne näkyvätkin joka hetki ajattelussamme, tunteissamme ja toiminnassamme.

Alla muutama esimerkki siitä miten tunnelukkojen kautta ajatellaan.

  • Alistuminen - "minun on pakko alistua"
  • Emotionaalinen estyneisyys - "kaikki tunteet ovat hallittava"
  • Epäonnistuminen - "olen epäonnistuja"
  • Hykääminen - "minut hylätään kuitenkin"
  • Hyväksynnän haku - "muut määrittävät arvoni"
  • Kaltoinkohtelu - "kuka tahansa voi haavoittaa minua"
  • Riippuvuus - "en pärjää yksin"
  • Riittämätön itsekontrolli - "teen mitä haluan, milloin haluan"
  • Tunnevaje - "kukaan ei oikeasti välitä minusta"
  • Uhrautuminen - "tehtäväni on palvella toisten tarpeita".

 Emme voi muuttaa lapsuuttamme, mutta lapsuuden vaikutusta voimme muuttaa.

Tunnelukkojen tiedostaminen ja tunnistaminen ovat välttämätöntä niiden avaamisessa. Ensin on tiedettävä, mitä tunnelukkoja sinulla on ja kuinka ne ohjaavat ja hallitsevat elämässäsi.

On tärkeää tiedostaa mitä oma sisäisen lapsesi tarvitsisi kaikista eniten? Millaisia sanoja hänen tarvitsisi kuulla kasvaakseen tasapainoiseksi ja onnelliseksi aikuiseksi? Pitäisikö hänen kuulla, että hän on tärkeä, rakastettu ja merkityksellinen? Että hän on riittävä ja hyväksytty juuri sellaisena kuin hän juuri nyt on?

Tiedostamisen ja harjoitusten avulla pystyt työstämään tunnelukkoihin liittyviä tunteita ja ajatuksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään omia tunteitasi, ajatuksiasi ja toimintaasi.

Kun tunnelukkosi avautuvat, olet enemmän läsnä tässä hetkessä niin itsellesi kuin kumppanillesikin. Annat itsellesi luvan tuntea aitoja tunteita, ahdistuksesi ja pelkosi helpottavat ja voit nauttia elämästäsi.

Vastuulliseen aikuisuuteen kuuluu ottaa vastuu omista tunteistaan. On myös oman hyvinvointisi kannalta tärkeää vapautua tunne-elämän lukoista ja niiden vaikutuksista.

Sinä voit olla se aikuinen, jota olisit itse lapsuudessasi tarvinnut.

Lempeyttä Sinulle

Satu


Facebook: Lempeyttä Sinulle

Instagram: @tunnelukotparisuhteessa

Voit myös ladata maksuttoman työkirjan, josta löydät 3 toimivaa keinoa käsitellä vaikeita tunteita.

Työkirjan saat täältä: