Mitä jos alkaisit puhumaan taas!

29.05.2022

Miksi puheyhteys kumppaniin vähenee suhteen edetessä?


Oletko sinä huomannut, että kun parisuhteeseesi tulee haasteita ja ikävät tunteet nousevat pintaan, sinun voi olla vaikea puhua kumppanillesi?

Oletko sinä koskaan miettinyt mistä se johtuu?

Mistä ylipäätään johtuu, että ihmiselle, jolle olet vuodattanut koko sydämesi suhteen alussa, onkin yhtäkkiä tullut niin vaikea kommunikoida? Voisiko tähän vastaus löytyä lapsuudestasi?

Oletko sinä oppinut vanhemmiltasi tavan vältellä puhumista?

Itse ainakin muistan lapsuudestani sen, että kun vanhemmilleni tuli jokin riita sitä ei selvitetty tai ainakaan lasten kuullen ei puhuttu selväksi.

Tämä heijastui väistämättä myös omaan elämääni. Kun sitten aloin ymmärtämään puhumisen tärkeyttä, lähdin tietoisesti muuttamaan omaa toimintaani, koska en halunnut olla samanlainen kuin vanhempani.

Ajatteletko suojelevasi kumppaniasi, sillä ettet kerro, miltä jokin asia oikeasti sinusta tuntuu. Miksi et voisi olla avoin ja tulla kuulluksi?

Puhumatta jääneet asiat vaikuttavat väistämättä ilmapiiriin suhteessa. Ja kun näitä asioita kasaantuu, tulee puhumisesta entistä vaikeampaa.

Kun asioista puhuminen alkaa tuntumaan vaikealta, voi olla mahdollista, että jokin tunnelukkosi on aktivoitunut. Tunnelukot aktivoituvat parisuhteessa, kun jokin asia muistuttaa lapsuuden ajan tilanteista. Silloin alat automaattisesti käyttämään selviytymiskeinoja, koska et kykene käsittelemään tunteitasi.

Tuntuuko jokin näistä tutulta?

  • Välttelystä on kyse silloin kun haluat paeta tilannetta.

  • Antaudut ajatukselle, että olet itse taas viallinen tai syyllinen.

  • Hyökkäät ja alat enemmän korostaa omia tarpeitasi ja ylireagoit tilanteeseen.

Silloin kun käytät selviytymiskeinojasi, jäävät asiat monesti selvittämättä.

Kun et pysty puhumaan alat tulkitsemaan, koska et tiedä mitä toinen ajattelee, tai tuntee. Tulkitset kokemuksiesi kautta. Tulkitset toisen eleitä, ilmeitä, sanomatta jättämisiä. Usein nämä tulkinnat kuitenkin ovat vääriä.

Saatat tulkita toisen käytöksen tarkoittavan jotain ihan muuta kuin se todellisuudessa on.

Se miten elehdit ja puhut, on huomattavasti tärkeämpää kuin se mistä aiheesta puhut.

Myönteisen ja kielteisen vuorovaikutuksen merkitys parisuhteen kestävyydessä on merkittävä. Omia tunteitaan voi olla vaikea sanoittaa, joka taas hankaloittaa kommunikaatiota.

Kuitenkin sinun olisi hyvä tuoda esiin myös ikävät asiat rakentavasti, jolloin vuorovaikutus kumppanisi kanssa parantuisi.

Tähän kuitenkin tarvitaan kykyä kuunnella ja olla läsnä. Antaa mahdollisuus toiselle kertoa ilman, että olet heti antamassa ratkaisun avaimia toiselle. Tällöin kumppanisi ehkä uskaltaisi paremmin avautua.

Kun tunnelukko on aktiivinen, se aiheuttaa väistämättä hankaluuksia kommunikointiin.

Riippuen tunnelukosta, kuulet asiat yleensä tunnelukon kautta. Esimerkkinä, Alistuneisuuden tunnelukko saattaa näyttäytyä siten, että kuulet kaiken käskynä, vaikka kumppanisi ehdottaisi jotain, tai mainitsisi että jotain voisi tehdä. Sinä siis kuulet kaiken siten että sinun täytyy tehdä ne asiat, vaikka niin ei ole ollut tarkoituskaan.

Kun tulet tietoiseksi tunnelukoistasi ja niiden haitoista elämässäsi, osaat kommunikoida ja toimia rakentavammin. Et turvaudu liikaa selvitymiskeinoihisi ja alat myös ymmärtämään kumppaniasi paremmin.

Esimerkiksi erosta puhuminen voi olla vaikeaa, sen ei kuitenkaan sitä tarvitse olla. Eroajatuksista kannattaa kuitenkin puhua rauhallisesti ja rakentavasti. Ei siten että uhkaa erolla, vaan kertomalla itse pohtineensa eroa ja syitä siihen miksi suhde ei toimi omasta mielestä, näin antaa kumppanille myös mahdollisuuden kertoa omia näkemyksiään.

Parhaimmillaan suhteessa on tilaa oppia ja kasvaa ihmisenä sekä muuttua. Tärkeintä kuitenkin on aito kuuntelu ja keskustelu vaikeistakin asioista.


Seuraa tai tykkää sivustani Instagramissa @tunnelukotparisuhteessa


Lempeyttä Sinulle

Satu