Mitä sopeutumismallia sinä käytät?

01.05.2022

Mitä sopeutumismallia sinä käytät valitessasi kumppanin itsellesi?

Tämä on kysymys mitä pohditaan monesta näkökulmasta eroseminaarissa. Parisuhteessa käytämme samoja sopeutumismalleja jotka olemme oppineet jo lapsuudessamme. Olemme oppineet ne ehkä vanhemmiltamme tai olemme oppineet ne itse sopeutuessamme omaan "rooliimme" lapsuudenperheissämme. Saatamme olla yli-, tai alivastuullisia, järjestelijöitä, kapinoisijoita, perfektionisteja, miellyttäjiä, tuomitsevia, projisoijia, tai sisäistäjiä. Nämä samat sopeutumismallit tulevat esiin kun puhutaan tunnelukoista, tosin ne on jaettu 18 tunnelukkoon, jotka vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme.

Millä perusteella valitsemme kumppanimme?

Valitsemme kumppanimme siltä pohjalta joka tuntuu tutulta, tämä tuttuus juontaa juurensa lapsuudenperheestämme. Saatamme valita kumppaniksemme samankaltaisen ihmisen kun vanhempamme on olleet. Olet ehkä kuullut joskus kumppanisi sanovan " olet samanlainen kuin isäni/äitini". Itse olen kuullut tämän lauseen useaan otteeseen, menneisyydessäni, kuitenkaan silloin tietämättäni mitä se oikeasti tarkoittaa. Nykyään ymmärrän jo oikein hyvin mitä lause tarkoittaa. Tämän oivaltamiseen löysin avaimet Suomalaisesta Eroseminaarista ja Tunnelukkojen käsittelystä.

Instagram: tunnelukotparisuhteessa