Miten oppia kohtaamaan kumppani haastavassa tilanteessa?

12.02.2023

Hankalien asioiden puhuminen parisuhteessa voi olla toisinaan haastavaa, mutta se olisi erittäin tärkeää, jotta oppisimme tavan kohdata ja käsitellä asiat oikealla tavalla ja silloin kun ne on pinnalla.

Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen voi kuitenkin tuntua ikävältä ja siksi haluankin muistuttaa: Et ole yksin asian kanssa. Suurelle osalle vaikean asian puheeksi ottaminen on haastavaa.

Onko tunnelukkomme aktivoituneet ja olemme ottaneet käyttöömme selviytymiskeinomme?


Tilanteissa passivoituminen ja välttely onkin yksi tyypillinen tapa reagoida kun on kyse hankalasta tilanteesta joka vaatisi keskustelua. Toisinaan voi olla jopa mahdollista että alatkin syyttelemään itseäsi tapahtuneesta ja pyytelemään anteeksi, tämä keino on myös haitallinen ja osoittaa alistuvuutta. Joissain tapauksissa etsimme syitä haastaviin tilanteisiin, olosuhteista tai toisista ja näin ulkoistamme oman tuntemuksemme ja kokemuksemme.

Minä pelkään riitoja ja haluan vältellä niiden selvittämistä.

Miksi asioita on sitten niin vaikea nostaa esille parisuhteissa? Usein tilanteeseen saattaa liittyä pelko siitä, että asiat vain pahenevat, jos niistä puhuu. Tämä uskomus on usein peruja menneisyydestämme, se on malli jonka olemme ehkä oppineet lapsuudessamme. Ilmassa voi olla pelko yksinjäämisestä tai hylätyksitulosta Jotakin saattaa taas pelottaa, että toinen suuttuu ja siitä seuraa huutamista.

Haastavissa tilanteissa voi myös opetella toimimaan oikein. Meidän on mahdollista ennaltaehkäistä haastavaa tilannetta riistäytymättä käsiin.

Tässä lista asioista joita voi yrittää noudattaa, ettei tilanne riistäydy:


  • Oikea aika ja paikka: varaa riittävästi aikaa keskustelulle
  • Kerro asiasi minä-muodossa ja pysy asiassa
  • Puhu suoraan ja selkeästi
  • Kerro että haluat parantaa asiat tällä keskustelulla
  • Ole valmis kuuntelemaan aidosti kumppanisi näkökulma asiaan ja muista että hänen kokemuksensa on totta hänelle, se ei kuitenkaan ole koko totuus.
  • Yhteinen pyrkimys saada tilanne ratkaistua

Tämän tyylisissä keskusteluissa avoimet kysymykset toimivat yleensä parhaiten. Kaksi erityisen toimivaa, mitkä kannattaa yleisesti ottaen painaa mieleen tulevia vuorovaikutustilanteita varten ovat "kerro lisää" ja "mitä muuta".

Älä kuitenkaan pakene tilannetta, vaan kohtaa se! Älä reagoi hyökkäävästi, ota vaikka pieni hengähdystauko, kerro siitä kumppanillesi ja palaa asiaan.


Seuraa sivujani:

Facebook: Lempeyttä Sinulle

Instagram: tunnelukotparisuhteessaLempeyttä Sinulle

Satu