Rajat parisuhteessa!

26.06.2022

Miksi parisuhteen rajat on niin tärkeitä?

Omien rajojen tunnistaminen voi olla hankalaa. Se voi nostattaa
tunteen itsekyydestä, usein se on aiheetonta.

Varsinkin silloin jos ei kerro kumppanilleen tarkkaan miksi vetää rajan johonkin tiettyyn
asiaan ja miksi se on tärkeää itselle.

Tällaisia asioita voi olla vaikka

  • Avoimuus
  • Rehellisyys
  • Mikä toiminta ei ole hyväksyttävää parisuhteessa
  • Miten en halua itseäni kohdeltavan

Miten sitten toimimme parisuhteessa siten ettemme tarkoituksella
loukkaa toisen rajoja?

Rajattomuus luo epäselkeyttä ja voi tuntea olonsa turvattomaksi.

Moni epäterveessä suhteessa oleva voi tuntea olonsa
ahdistuneeksi, omia rajoja on ehkä yritetty tuoda esiin, varoen
toisen reaktiota. Pelko hylätyksi tulosta ja yksinjäämisestä on
suurempi, kuin itsensä puolella oleminen.

Parisuhteessa itsensä puolella oleminen ei ole itsekyyttä vaan sitä,
että saa olla oma itsensä, ilman että tarvitsee pelätä toisen
reaktiota.

On hyvä oppia tiedostamaan omat rajansa, ja mikäli
toinen niitä ei ymmärrä, on hyvä keskustella niistä avoimesti.

Miksi joku asia saa sinulle ahdistuksen ja epävarmuuden tunteet
nousemaan?

Mikäli suhde ei kestä rajoista keskustelua, se ei myöskään kestä
yhteisten pelisääntöjen sopimista ja niiden noudattamista.

Kestääkö suhde silloin jonkin muun avulla, kuin toisen kunnioittamisen ja tasavertaisuuden?

Rajojen tehtävänä on ensisijaisesti suojata itseään.


Lempeyttä Sinulle

Satu