Tuunneälyään ja tunnetaitojaan voi kehittää

02.10.2022


Kasvuympäristömme suhtautuminen tunteisiin vaikuttaa meihin kaikkiin, vaikka se ei määritäkään koko elämäämme.

Tunnekylmässä perheessä kasvaminen tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ole olleet yhteydessä lapseen tunnetasolla, he eivät ole huomanneet lapsen tunteita, eivätkä ole kyselleet päinvastoin vähätelleet lapsen kokemuksia. Lapsi jää silloin emotionaalisesti näkymättömäksi.

Tämä vaikuttaa sitten lapsen kaikkiin ihmissuhteisiin myöhemmin, koska lapselle ei ole kehittynyt kunnollisia tunnetaitoja.

On tietysti vaikeaa tunnustaa itselleen kasvaneensa tunnekylmässä perheessä, mutta hyvänä puolena siinä on se, että se antaa ymmärrystä omaan ja muidenkin käyttäytymiseen.

Tunnekylmän ihmisen kanssa voi olla vaikeaa, kuitenkaan kukaan ei ole tarkoituksella paha ihminen. Kukaan ei lähtökohdilleen voi mitään.

Parisuhteessa tunnekylmyys on suuri riskitekijä. Tunneälyään ja tunnetaitojaan voi onneksi kaikki kehittää.

  • Tunneälyllä tarkoitetaan taitoa suhtautua empaattisesti ihmisiin ja reagoida oikealla tavalla.
  • Tunneälykäs ihminen pystyy asettumaan toisen tunne-elämään ja ymmärtää asiat myös toisen näkökulmasta.

Miten taitoja voi kehittää?

Tunneälyä voi kehittää, siten että lähtee tutkimaan omia tunteitaan ja opettelee ymmärtämään omat tunteensa ja sen mistä ne kertovat. 

Mitä paremmin olet perillä omista tunteistasi, sitä paremmin pystyt kuuntelemaan ja reagoimaan, myös toisten tunteisiin. Mikäli tunteitaan ei ole käsitellyt tarpeeksi, monesti ajautuu kiertämään kehää omassa päässään.

Mistä tunnistaa tunnekylmän ihmisen?


  •  Tunnekylmälle kompromissien tekeminen on hyvin vaikeaa.
  •  Tunnekylmä ei ymmärrä, että virheet kuuluvat elämään.
  •  Muiden arvostelu tulee automaationa.
  •  Hän ei ota muita ihmisiä huomioon.
  •  Asioiden salailu läheisiltä
  •  Luottaminen toisiin on haasteellista
  •  Itsensä ilmaiseminen raivostuen tai aggressiivisesti.

Niinpä haluankin kysyä sinulta, miten lapsuuden perheessäsi puhuttiin tunteista ja miten niihin reagoitiin?


Lempeyttä Sinulle

Satu

Seuraa Sivujani

Facebook: Lempeyttä Sinulle                                                                                                                                        Instagram: tunnelukotparisuhteessa