Suomalainen Eroseminaari

Tule kanssani oppimaan itsestäsi!

Seminaari on oppimisprosessi, Bruce Fisherin kehittämä malli on eteenpäin vievä ja pääpaino on tutustumisessa omaan itseen. Sinne hakeudutaan tutkimaan omaa menneisyyttään, motiivejaan ja käytöstään. Keskiössä olet sinä itse ei eksän tylytys ja yksipuolinen vastuuttaminen erosta. Tarkoitus ei ole etsiä syyllistä, vaan oppia ymmärtämään sitä dynamiikkaa, joka johti teidät yhteen ja lopulta eroon toisistaan. Usein vastaus löytyy samasta lähteestä. Suomalaisessa eroseminaarissa (ent. Fisherin eroseminaari) on selkeä rakenne ja ohjelma jokaista tapaamiskertaa varten, lisäksi siihen kuuluu kotitehtäviä. Lisätietoja Suomalaisesta Eroseminaarista löydät sivulta https://suomalaineneroseminaari.fi/

Mitä seminaari pitää sisällään?

1. Tee erosta oppimisprosessi
2. Eroon vievä tie; syy puolison valintaan ja sen seuraukset.
3. Pettymyksen tuoma suuttumus ja viha. Sen tunnistaminen ja purkaminen
4. Eroon liittyvä suru
5. Itsetunto ja itsetuntemus
6. Jatkuva muutos parisuhteessa; kasvu ja identiteettikriisit
7. Avoimuus, uskottomuus
8. Yksinäisyys, yksin oleminen ja uudet parisuhteet, uusperhe
9. Rakkaus - mikä on oma tapani rakastaa
10. Seksuaalisuus parisuhteessa ja eron jälkeen
11. Lapsen näkökulma ja vanhemmuus eron jälkeen


Parisuhteen päättyminen on aina jonkilainen kriisi​. Suomalainen eroseminaari antaa mahdollisuuden vertaistuen avulla käsitellä eroon liittyviä tunteita. 

Eroseminaari on monelle kaiken muuttava kokemus. Se on tutustumismatka omaan itseen; omiin pelkoihin, haluihin, haaveisiin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa myös koko joukon uusia ystäviä, tavalla tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden näkökulma valottaa omaa kokemustasi uudelta kantilta.

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen menetelmä, jonka kokemukset ovat olleet kaikkialla erinomaisia. Eronneet eivät ryhmän avulla ainoastaan selviydy erokriisistään, vaan he oppivat itsestään ja kokoavat arvokkaita välineitä loppuelämän varalle.

Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.


Elämääni on tullut eroseminaarin kautta väriä ja iloa - TuuliEroseminaari kestää 11 viikkoa, joka viikolla on 3 tunnin ryhmätapaaminen.

​Työskentelyyn kuuluu aktiiviset pienryhmäkeskustelut, yhteiset keskustelut ja kotitehtäviä

Oppikirjana käytämme Bruce Fisherin kirjaa Jälleenrakennus , kun suhteesi päättyy tai vaihtoehtoisesti Marianne Stolbown Erosta eteenpäin -kirjaa. Kirja pitää hankkia itse. Molempia saa kirjakaupoista ja kirjastoista.

Suosittelen eroseminaaria:

  • eronneille

  • eroa pohtiville

  • parisuhde-ongelmien kanssa painiville

  • huonon itsetunnon omaaville

  • uuden suhteen kynnyksellä oleville

  • uusperheessä asuville


ÄLÄ JÄÄ YKSIN

Vaikea elämäntilanne saa ihmisen helposti eristäytymään. Yksin koettuna tilanne voi näyttää ylisepääsemättömältä, varsinkin jos yksin koittaa miettiä tapahtunutta. Ajatusten jakaminen saman kokemuksen läpi käyvien kanssa, auttaa kriisissä tuomalla siihen uusia näkökulmia.


Lataa itsellesi maksuton Tunnelukot Parisuhteessa opas TÄÄLTÄ!